Article

articleIMW บริจาคเครื่องเขียนในวันเด็ก

IMW บริจาคเครื่องเขียนในวันเด็ก

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา

ทางบริษัท ไอเดีย เมทัลเวิร์ค จำกัด ได้มอบเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนคลองบ้านระกาศ

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม

ให้เด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ในครั้งนี้ด้วยครับ

17 January 2020

Viewed 1556 time

Engine by shopup.com