รับผลิตชิ้นงาน

page

รับผลิตชิ้นงาน

             บริษัท ไอเดีย เมทัลเวิร์ค จำกัด รับผลิตชิ้นงานตามแบบลูกค้า ปรับปรุงชิ้นส่วน ออกแบบชิ้นส่วน ภายใต้มาตราฐานการรับรอง ISO9001(2008) ซึ่งปัจจุบันเราผลิตชิ้นงานให้กับลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ชิ้นส่วนเครื่องจักรงานก่อสร้าง ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์ ชิ้นส่วนงานโคมไฟและตกแต่งภายใน เป็นต้น

 

บริการ

  งานตัด                                     งานพับ

 

  งานม้วน                                    งานเชื่อมประกอบ

 

  งานขัดแต่ง                                  งาน กัด กลึง

 

 รายการเครื่องจักรที่ใช้งาน

 • แผนกตัด 
  • Amada Laser FO3015 3.6 kW
  • Amada Laser FO3015 4.0 kW
  • Amada Laser FO4020 4.0 kW
  • Amada Shearing H3065 
  • Amada Punching Apelio 357V 2.0 kW
 • แผนกพับ 
  • Amada FBDIII1503NT
  • Amada HG2204NT
  • Amada RG50
 • แผนกเชื่อมประกอบ 
  • OTC Digital DYNA XD3
  • OTC ACCUTIG 300P
  • ROBOT OTC DAIHEN FD-V6 กัย OTC Digital Inverter DM350
  • Amada SPOT Welding TS86K
 • แผนกกัดและกลึง 
  • NC Milling Machine Makino AVIINC 85
  • CNC Millting Machine Makino FN074-A30
  • Turning Machine TUDOR TSL-620
  • CNC Tunning Machine DMG Mori CTX510 ecoline
 • แผนกตรวจสอบคุณภาพ 
  • Hexagon Romer Absolute Arm RA-7325-2
  • Vertek QC Laser Scan
 • อื่นๆ 
  • เครื่องลบคบ Fladder AUT 
  • เครื่องม้วน

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

          บริษัท ไอเดียเมทัล เวิร์ค จำกัด เป็นผู้ประกอบการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนงานโลหะ ตระหนักถึงความสำคัญของ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้ :

1. บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานถือ เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับ แรกในการปฎิบัติงาน ของพนักงานทุกคน

2. บริษัทต้องพัฒนา และ ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ในการดำเนินการ ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึง มาตราฐานสากล พร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน ปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

4. พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และ ตะหนักถึง ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. ให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทตลอดจนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

 


24 September 2019

Viewed 17260 times

Engine by shopup.com